Chestionar

Link : Chestionar privind identificarea nevoilor, din teritoriul GAL DRUMUL CARELOR, în vederea elaborării SDL, pentru perioada de programare 2023–2027