Dosar cerere de plata / Tipizate

DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE PLATA

In vederea efectuarii conformitatii administrative, anterior depunerii la AFIR, Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL Drumul Carelor, în trei exemplare in format letric si electronic. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexă la Contractul de finanţare) .

Formularele standard ale Cererilor de plata aferente fiecarei masuri sunt disponibile pe site-ul AFIR la  adresa de internet:  https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_tipizate 

Procedura implementare si Formulare generale sunt disponibile pe site-ul AFIR la  adresa de internet:  https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_proceduri_de_lucru_pentru_pndr 

Formulare (Fisa) de verificare a Dosarului cererii de plata (DCP):

Documente asociate