Evenimente/Utile

ANIMARE TERITORIU  - Trim. II si III 2017


În urma consultărilor realizate cu partenerii și actorii relevanți de la nivelul teritoriului, în cadrul reuniunilor cu partenerii GAL, interviurilor cu liderii locali, a reuniunilor publice derulate la nivelul UAT-urilor componente ale teritoriului și a grupurilor de lucru tematice (a se vedea Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei) precum și pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT (a se vedea Capitolul I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic, respectiv Capitolul III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor) au fost identificate o serie de nevoi de dezvoltare locală care și-au găsit soluționarea în 8 Măsuri relevante, specifice teritoriului de tip LEADER aferent GAL:

Măsura - Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei - M19.2 _7.2/6B. Această măsură contribuie la realizarea D.I. 6B, prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum: populație netă care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Măsura – Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și/sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferenteM19.2 _7.4/6B. Măsura contribuie la realizarea D.I. 6B, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum: populație netă care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Măsura - Sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică - M19.2_7.6/6B. Măsura contribuie la realizarea D.I. 6B, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum: populație netă care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

Măsura - Sprijin pentru demararea de afaceri în domenii non-agricole în teritoriul de tip LEADERM19.2_6.2/6A. Măsura contribuie la D.I. 6A, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr de locuri de muncă create. 

Măsura - Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole19.2_6.4/6A. Măsura contribuie la realizarea D.I. 6A, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr de locuri de muncă create. - Obiectivul 1 „Favorizarea competitivității agriculturii“, Prioritatea de dezvoltare 2 cu Domeniile de Intervenție 2A și 2B, respectiv Prioritatea de dezvoltare 3 cu Domeniul de Intervenție 3A. Măsuri incluse în cadrul SDL care contribuie la realizarea Obiectivului 1, Prioritățile de dezvoltare 2 și respectiv 3: 

Măsura - Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole - sprijin pentru investiții - M19.2_4/2A. Această măsură contribuie la Prioritatea de dezvoltare 2 și D.I. 2A, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți. 

Măsura - Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri - M19.2_6.1/2B. Măsura contribuie la Prioritatea de dezvoltare 2 și D.I. 2B, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți. 

Măsura - Sprijin pentru cooperarea și asocierea actorilor locali în scopul de activități privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor localeM19.2 _16/3A. Această măsură contribuie la Prioritatea de dezvoltare 3 și D.I. 3A, în principal prin realizarea indicatorilor specifici acesteia, precum număr de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători.Evenimente/Utile Evenimente/Utile Evenimente/Utile Evenimente/Utile Evenimente/Utile Evenimente/Utile Evenimente/Utile

Documente asociate

Utile/Tipizate

Pentru a primi ultimele stiri legate de Apelurile de selectie, va rugam sa  va abonati la newsletter sau, pentru orice informatii / clarificari sa completati…

Animare teritoriu - Trim. II si III - 2017

BELETI-NEGRESTI   /   BOTESTI   /   PRIBOIENI   - 30.06.2017