GAL / SDL


Asociaţia 
Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR (GALDC)   este un parteneriat public-privat realizat în baza principiilor Programului Național de Dezvoltare Rurală – Axa 19 Leader 

Obiectivul general este crearea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală la nivelul teritoriului Drumul Carelor.

Scop - Îmbunătăţirea capacitatilor, aptitudinilor şi competentelor populaţiei, diversificarea modalităţilor de exploatare economică precum și dezvoltarea turismului ecologic pentru conservarea și promovarea patrimoniului natural și cultural în teritoriul Drumul Carelor şi a identităţii culturale.

Priorități

  • Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, adecvarea cunoştinţelor profesionale şi schimbarea mentalităţii.
  • Conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi architectural tradiţional, dezvoltarea şi potenţarea turismului în scopul păstrării identităţii locale.
  • Dezvoltarea economică durabilă, încurajarea asocierii producătorilor locali şi gestionarea responsabilă a resurselor de mediu.

Linii directoare

Pentru valorificarea punctelor forte specifice teritoriului Drumul Carelor, implicit pentru o dezvoltare echilibrată a acestuia, se vor urmări ca şi puncte cheie ale teritoriului şi drept urmare - axul în jurul căruia se vor centra toate acţiunile viitoare ale grupului, următoarele linii directoare:

  • Valorificarea potenţialului agricol, zootehnic, apicol şi forestier de care teritoriul Drumul Carelor, dispune, promovarea agriculturii ecologice, conservarea biodiversităţii și promovarea notorietăţii produselor locale.
  • Dezvoltarea turismului, protejarea mediului, conservarea peisajului cultural tradiţional, un element cheie al patrimoniului naţional natural și architectural care contribuie la bunăstarea oamenilor și la consolidarea identităţii teritoriului.
  • Consolidarea serviciilor pentru populaţie: sociale, culturale, educative, sanitare, crearea unui mediu atractiv și stimulativ pentru toate segmentele de populaţie care trăiesc în zonă, mediu care va oferi tineretului șanse si motive pentru a rămâne în teritoriu.
  • Sprijinirea activitatilor non-agricole în cadrul GAL Drumul Carelor, sporirea atractivităţii economice, și în special susţinerea și promovarea meșteșugurilor, serviciilor și a prelucrării produselor din teritoriu.
  • Sprijinirea educaţiei vocaţionale şi a programelor de formare şi difuzare de cunoştinţe în teritoriul Drumul Carelor, interconectarea teritoriului cu alte zone din ţară și străinătate.

Strategia de Dezvoltare Locala (SDL)

Strategia de dezvoltare Locală (SDL) a GAL Drumul Carelor, are la bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, strategii şi planuri…

Site vechi - GAL Drumul Carelor 2007-2013

Link  - site Gal Drumul Carelor 2007-2013

Teritoriu GAL

Teritoriu GAL