Masuri / Ghiduri / Proceduri

Masura Denumire masura Status 
Masura 19.2_4/2A Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole - sprijin pentru investiții  Arhiva
Masura 19.2_6.1/2B Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri   Arhiva
Masura 19.2_16/3A Sprijin pentru cooperarea și asocierea actorilor locali în scopul promovării de activități privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale   Arhiva
Masura 19.2_6.2/6A Sprijin pentru demararea de afaceri în domenii non-agricole în teritoriul de tip LEADER Arhiva
Masura 19.2_6.4/6A Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole Arhiva
Masura 19.2_7.2/6B Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei   Arhiva
Masura 19.2_ 7.4/6B Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente  Arhiva
Masura 19.2_7.6/6B Sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică Arhiva

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Extras - termene in cadrul procedurii: Raportul intermediar de selecție max. 30 zile lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a proiectelor, la care se adauga termenul…