Procedura de evaluare si selectie a proiectelor


Extras - termene in cadrul procedurii:

Raportul intermediar de selecție max. 30 zile lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a proiectelor, la care se adauga termenul de primire a raspunsului de la AFIR pentru interogarea bazei de date
Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecție intermediar pe site-ul GAL www.drumulcarelor.ro . Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul selectării proiectelor max. 7 zile de la publicarea Raportului intermediar
Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor  max. 10 zile zile lucrătoare
Raportul de Selecție (final) max. 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii
Solicitantii (sau un imputernicit al acestora) pot depune la AFIR proiectele selectate de catre GAL max. 15 zile calendaristice de la publicarea Raportul de selectie final

 

Documente asociate