Teritoriu GAL

Situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, teritoriul se poziționează în partea central-estică a județului Argeș, respectiv în partea central-vestică a județului Dâmbovița, incluzând 15 UAT din judetul Argeș (comunele: Boteni, Hîrtiești, Mihăiești, Vulturești, Stîlpeni, Davidești, Țițești, Boțești, Beleți-Negrești, Priboieni, Călinești, Bogați, Leordeni, Rătești și orașul Topoloveni) și 1 UAT din judetul Dâmbovița (Hulubești).

Teritoriul GAL Drumul Carelor oferă, atât prin poziționare cât și prin caracteristicile sale, premisele unui potențial de dezvoltare încă neexploatat îndeajuns. Dintre comunele componente, Mihăești, Țițești, Călinești și Rătești sunt comune care nu au mai făcut parte dintr-un teritoriu LEADER și în consecință nu au mai primit finanțare de acest tip.

Suprafața totală a teritoriului este de 811,74Kmp preponderent fiind dispusă în mediul rural (doar 4% reprezintă suprafața dispusă în mediul urban, conf. date INS 2011).

Fiind dispus la limita estică a Podișului Getic, teritoriul se află la o distanță de 100-150Km față de capitala țării – București și la o distanță de 10-50km față de Pitești. Poziționarea teritoriului se face de-o parte și de alta a paralelei de 45º, altitudinea teritoriului fiind cuprinsă între 204m în Sud și 770m în Nord. Din punct de vedere al peisajului geografic, relieful teritoriului aparține Piemontului Cândești, Dealurilor Argeșului, respectiv Lunca Argeșului, iar poziționarea sa în plină zonă forestieră face ca acesta să se remarce prin varietatea și bogăția florei, faunei și resurselor naturale, precum și printr-un bazin hidrografic bogat (râurile Argeșel, Râul Târgului, Argeș, pâraie și lacuri naturale și artificiale). Resursele naturale sunt foarte variate și cuprind resurse din categoriile: forestier – preponderent păduri de foioase, zăcăminte minerale – petrol, gaze și cărbune, soluri fertile. Teritoriul cuprinde zone unde flora și fauna sunt foarte variate și unde civilizația nu a reușit să aducă modificări și să le altereze.

Teritoriul dispune de o bună conectivitate și accesibilitate datorită principalelor căi rutiere care-l străbat (E81/Autostrada A1, DN7, E574/DN73, DN73D sau DJ702, DJ702A, DJ702C, DJ704B) și a căilor ferate București – Pitești și Golești – Câmpulung Muscel. Buna conectivitate cu exteriorul, alături de accesibilitatea internă, reprezintă una dintre importantele premise de dezvoltare locală, acestea înlesnind accesul producătorilor și produselor locale la principalele piețe de desfacere externe și la centrele de dezvoltare și asigurând fluxul și potențialul de cooperare al acestora în cadrul teritoriului. Integrarea orașului Topoloveni în structura teritoriului și distanța relativ mică față de Pitești, Mioveni, Câmpulung, Găești și Târgoviște – poli urbani de dezvoltare economică și socială, precum și capitala – București, constituie adevărați catalizatori ai dezvoltării locale.